top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Základní umělecká škola - Chodov

Druh projektu

Komerční - Kulturní sály, Divadla, Nahrávací studia

Datum

Říjen 2021

Dodané technologie

Audiotechnika
Scénické osvětlení
Prostorová akustika
Nahrávací studio

Zpracování návrhu vybavení a prostorové akustiky koncertního sálu a dalších specializovaných učeben, nahrávacího studia s oddělenou režií, učebny literárně dramatických oborů. Výpočet a simulace řešení prostorové akustiky a projektování AVtechniky, scénického osvětlení a jevištní techniky.

Následná realizace celého projektu.

Dodaná audiotechnika je variabilní a na velmi dobré úrovni s ohledem na široké potřeby využití. Akustika koncertního sálu, nahrávacího studia byla upravena pomocí širokopásmových absorpčních panelů, laděných rezonátorů, keramických a EPS difuzorů dle norem včetně akustického měření a vystavení protokolu o měření.

bottom of page