top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Zasedací sál Města Ostrov

Druh projektu

Komerční - Zasedací sály

Datum

Srpen 2023

Dodané technologie

Audiotechnika
Videotechnika
Řídíci systém a zakázková aplikace

-
QSYS

Zasedací sál je špičkově vybavený AV technikou, která umožňuje plnou maticovou distribuci audia a videa. To zajišťuje komplexní kontrolu nad obsahem, který je zobrazován na jednotlivých displejích a videostěně, a umožňuje uživatelům přesně řídit, co se kde promítá.

Audiosystém je navržen s automatizovanými funkcemi, které reagují na hlasitost jednotlivých mikrofonů a podle potřeby je automaticky upravují, což zajišťuje bezproblémovou akustiku během prezentací nebo diskusí.


Celý systém je integrován do uživatelsky přívětivého řídícího systému doplněného o zakázkovou aplikaci. Tato aplikace byla vytvořena s cílem zjednodušit ovládání celého systému a zvýšit tak komfort obsluhy. Díky této integraci je možné efektivně spravovat veškeré technologie v sále z jednoho místa.

Kromě výše uvedeného je sál vybaven i funkcí videokonference, což umožňuje účastníkům zasedání komunikovat s kolegy nebo klienty na dálku. Systém také podporuje audionahrávky, díky čemuž je možné zachytit důležité momenty z jednání pro pozdější přezkoumání. Tato kombinace technologií a funkcí činí náš zasedací sál ideálním místem pro efektivní práci, jednání a konference.

bottom of page